Združenie rodičov školy pri MŠ Vansovej 949 01 Nitra